تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - شهدای مدافع حرم

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

شهدای مدافع حرم
قهرمانهای واقعی وطن هستند که در راه دفاع از این مرز و بوم و اسلام و انقلاب و دفاعی از خون شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و هزاران هزار دلیل و عقلی و منطقی در کیلومتر ها دور تر از این خاک مظلومانه به شهادت می رسند
روحشان شاد