تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - قهرمامان خاموش

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

قهرمامان خاموش
قهرمان زندگی من پدربزرگ مادر بزرگ من هستن ک بیست و پنج سال با یک بچه ی معلول ذهنی زندگی میکنن اون هم ن یک معلول معمولی با مشکلات خیلی خیلی زیادی. ک براشون ب وجود آورده اما با این حال باز هم راضی نشدن در بهزیستی بزارنش برای توضیح بیشتر یکی از این مشکلات و ک ب نظر من و خیلی از همشهریامون عجیب بوده رو توضیح میدم یک پسر معلول ذهنی ک روزی بیست و هشتا قرص میخوره و تحت نظر دکتره و تا حالا فرمونو لمس نکرده ی بار نیمه شب سوار مینی بوس همسایه میشه و شروع میکنه ب رانندگی ک پلیس انتظامی بهش شک میکنه و بهش ایست. میده اما چون ماشین و متوقف نمی کنه شروع ب تیراندازی میکنن ببیند تیر ب ماشین میزنن ک ماشین داغون میشه و توی این ماجرا یه راننده تاکسی بر اثر خوردن تیر بهش کشته میشه اما ب مهدی ماجرای ما چیزی نمیشه و ماشین دراثر برخورد با دیوار از حرکت می ایسته قاضی دستور میده ک ببرمش بهزیستی اما بخاطر گریه های زیاد مادربزرگم و ناراحتیش بعد از کلی این ور اون ور زدن و مطالعه پرونده پزشکیش منصرف میشه این وسط کلیم خسارت پدر بزرگم پرداخت میکنه این ماجرا برای تمام مردم شهر ک فهمیده بودن خیلی عجیب بوده ک چجوری ی پسر معلول ذهنی اینجور رانندگی کرده قهرمان واقعی این دوتا پیر مرد پیر زنن ب نظر من