تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - قهرمان کم است برایش

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

قهرمان کم است برایش
قهرمان من بهترین قهرمان است
کسی که من را از منجلاب گناه بیرون کشید
کسی که دنیا با خدا بودن را به من آموخت
کسی که مانند او را ندیدم
مانند قهرمانم را جهان ندارد