تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - یگانه قهرمان من مادرم

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

یگانه قهرمان من مادرم
سلام و خسته نباشی خدمت عوامل محترم خوب برنامه ماه عسل و همچنین مجری خوب برنامه جناب اقای احسان علیخانی و با قبولی طاعت و عبادتتان در این ماه پر برکت .صبحت از قهرمان زندگی شد قهرمان زندگی من ای کسی که اوردن نامت پر افتخار تر از قهرمان شدن در جهان است ان کسی نیست جز مادرم .مادرم که در طی این سالها با همه بود و نبود من در طی این سالها ساخت مادری که امید در سختی ها و مشکلات من بود و تقدیر سرنوشت من این گونه رقم خورد که من در سال ۷۶ پدرم را از دست بدهم پدری فداکار و مهربان که دست نوازشگرش بر سر ما بچه ها بود ولی افسوس زمانه ان پدرم را از ما گرفت کسی که پشتیبان و تگیه کاه ما بچه ها بود و کم کم دست مهربانی پدرمان بر سر ما کوتاه شد و بعد از فوت پدرم از یک طرف متاسفانه یا چگونه بیان کنم خانواده پدری ام امدند و ان ارث ما بچه ها را با کمال و تمام از ما بچه ها گرفتند نه محبتی نه توجهی و نه احترامی به ما بچه ها کردند ولی در عوض قهرمان زندگی مادرم تمام ان بار مسولیت را مثل یک شیر زن قهرمان چه در داخل و چه در خارج از منزل را بر عهده گرفت تاما بچه ها هیچ کمبودی را متوجه نشویم در طی این ۲۲ سال که می گذرد به راستی قهرمان زندگی من هم مادری کرد هم پدری برای ما بچه ها که از اینجا دست نوازشگر مادرم را می بوسم و به راستی بهشت زیر پای مادران است