تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - روشندلان هنرمند بهارستان

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

روشندلان هنرمند بهارستان
سلام
من و همکارم که هر دو کم بینا هستیم از سال 91 تصمم به توانمندسازی نابینایان و کم بینایان بهزیستی گرفتیم که پنجشنبه ها تا الان این وظیفه ی خطیر را رایگان برای بچه ها انجام می دهیم و از مربیانی در این راه استفاده می کنیم که آنها نیز رایگان در زمینه به ما یاری رسانده اند در حال حاضر بچه های ما آنقدر توانمند شده اند که یکی از هنرهایشان را برایتان ارسال می کنم که شهره و قهرمان شهر ما هستند و باعث امیدواری.