تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - قهرمان زندگیم

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

قهرمان زندگیم
با سلام برادری دارم که حدود 12 سال پیش با دختر عمویم ازدواج کرد حاصل این ازدواج پسری زیبا و دوست داشتنی به نام احسان بود این کودک در دل همه خود را جا کرده بود احسان به سن 4 سالگی رسید و خداوند دوباره به این خانواده دو پسر دو قلو دیگر داد که زود رس بودند تمام تلاش خود را انجام دادند و کلی هزینه کردند تا این دو قلو زنده بمانند بعد از مدتی کم کم احسان عضلاتش سفت شد از تکلم افتاد قدرت راه رفتن نداشت حتی قدرت بلع خود را از دست داد طوری که برای دادن آب و غذا مجبور بودیم تا فک او را بکشیم تا بتوانیم به او غذا دهیم حتی احسان برای دفع ادار هم باید به او کمک میکردیم تمام دکترها از او قطع امید کردند هر روز این کودک نهیف و نهیف تر میشد ولی پدر و مادرش تمام تلاش خود را میکردند و یک لحظه او را تنها نمیگذاشتند در همین حین متوجه شدند که دو قلوهایشان نیز دچار تشنج میشوند و دچار عقب ماندگی ذهنی هستند و مشکلاتشان بیشتر شد خداوند به فضل و کرم خویش مال و ثروت فراوان به این خانواده عطا فرمود و آنها از هیچ کاری دریغ نکردند حتی آنها به خاطر اینکه بچه ها راحت باشند به هیچ مهمانی نمیرفتند هیچگاه با هم جهت خرید نرفتند و تمام زندگی خود را وقف سه بچه کردن تا اینکه در 14 خرداد سال 93 احسان فوت کرد و غم بزرگی بر دل همه گذاشت من به داشتن اینچنین برادر و زن برادر افتخار میکنم که با وجود اینکه به آنها میگفتند بچه ها را به بهزیستی تحویل دهید این کار را نکردند چندین بار جهت گرفتن یک بچه به پرورشگاه مراجعه کردند ولی چون خودشان بچه دارند موافقت نشده آیا آنها باید همیشه حسرت داشتن یک فرزند سالم را داشته باشند ! در ضمن در صورت امکان در برنامه هایتان از مردم بخواهیم اگر مرهمی بر دل این خانواده ها نیستند نمک بر زخم آنها نپاشند چون آنها دل شکسته هستند و آه دل آنها زود دامن انسانها رامیگیرد
این کودکان را خداوند به مصلحت خویش داده پس با نگاه تحقیر و حرفهای نسنجیده دل آنها را نشکنید