تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - قهرمانم زیر خروارها خاک

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

قهرمانم زیر خروارها خاک
قهرمان زندگی من الان زیر خروارها خاک خوابیده ،قهرمانم بدون بردن کلیه و کبد و پوست و...زیر خاک خوابیده ،قهرمان زندگیم از روز اول ازداواج قهرمان زندگیم نشد از اون روزی قهرمان زندگی من شد که بعد از گذشت چند ماه از عقدمون فهمیدم که دچار یک بیماری لاعلاج شدم بیماری که کم کم توان رو از دست و پام گرفت یه بیماری شبیه ام اس که هیچ درمانی نداره ،خیلی ها گفتن به قهرمانم ،طلاقش بده تو که تعهدی نداری،خیلی ها گفتن هنوز عروسی نکردی ،خیلی ها گفتن یه زن دیگه بگیر ،ولی اون فقط یه جواب داشت ،این که اگر من الان جای ام البنین بودم بازم همین حرف رو میزدین ،از همه اصرار و از قهرمانم انکار ،شش سال گذشت شایدم بیشتر قهرمانم به پای من نشست،پا به پای من از این مطب به اون مطب اومد حرف مردم روش اثر نذاشت پا به پام ،دل ب دلم اومد ،اومد و اومد تا اون جایی که مرگ فرصت همراهی رو بهش نداد ،مرگش هم یه مرگ زیبا بود یه مرگ احیاگر ،با مرگ قهرمانم شش یا هفت انسان جانی تازه گرفتن ،قهرمان من بعد از یک هفته که تو کما بود با اهدای اعضای بدنش من رو تنها گذاشت ،تنها تر از قبل ،و من همچنان با این بیمار میجنگم ،میجنگم تا به خواسته دل قهرمانم برسم ،این که از این بیماری رهایی پیدا کنم