تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - قهرمان من خدای من آری همان خدای ماس

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

قهرمان من خدای من آری همان خدای ماس
میدونم همه تو این روزا دنبال یک قهرمان میگردیم ک در موردش حرف بزنیم کلیپ بسازیم و..... منم خیلی دنبال قهرمان زندگیم گشتم خیلی سوژه هم پیدا کردم مثل مادرم پدرم و....اما یاد ی کسی افتادم و حس کردم داره در حقش اچهاف میشه قهرمان اصلی زندگی همه مون اونکه هیچ وقت حتی در بدترین شرایط مارو به حال خودمون وانزاشته قهرمان زندگی من همون کسی ک جون آدمی ک از تیر برق 4 متری افتاده پایین و نجات میده اونی که هرجا کم آوردم دادسرش زدم خم ب ابرو نیاورده اونی ک در قبال لطفش ی گفت و گوی 5 دقیقه ای ازم خواست ولی من ازش دریغ کردم اونی ک تو اوج همهمه و ترس پشتمه دلگرمی مه قهرمان من اونیه که تو بدترین شرایط همه جا همراهمونه از لحظه نطفه بستنمون تا لحظه به خواب رفتن ابدی مون فقط اونکه هست اونکه بی منت قرض میده و بی حساب .ولی همیشه چکاش برگشت میخوره چون☜ من ☞خودمو میگم دست گرفتن دارم ولی جرعت پس دادن نه ولی بازم دوباره و سه باره و صدباره بهم قرض میده بدون هیچ اعتراضی قهرمان زندگی من وتو وما وهمه وهمه اون تنها پناه بی پناهان خدای من و توست میدونم خیلی قهرمان های قشنگی تو زندگیمون هست ولی کجا زیبا تر از خدامون پیدا کردی التماس دعا یا علی :) .