تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - گذشت همسرم و کمک کردن به خواهرم

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

گذشت همسرم و کمک کردن به خواهرم
از روزی که شوهر خواهرم به رحمت خدا رفت هر ماه همسرم مبلغی را به خواهرم می دهد بدون هیچ توقعی و یا اینکه به کسی حتی من که شوهرش هستم بگوید. به این دلیل این را می گویم که کمتر کسی هست که بدون هیچ چشم داشتی به خواهرشوهر کمک کنند و این را هم بگویم که من توسط خواهرم متوجه کمک کردن همسرم به او شدم