تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - ما

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

ما
حقیقتش من داستان زندگی این قهرمان رو از طریق یکی از اقواممون شنیدم، یک بار هم ایشون رو از نزدیک دیدم. داستان در مورد یه خانم مسنه که همسرشون دقیقا نمیدونم به چه دلیل و کی اما بعد ازازدواج با ایشون با یه خانم دیگه ازدواج میکنه و از اون خانم بچه دار میشه، بچه ای که دچار معلولیت هستش، بعد از فوت شوهر این خانم و همسرشوهرش (درواقع هووش)، این خانم سرپرستی اون دختر معلول رو به عهده میگیره و تا الان که اون دختر معلول به سن 25 سالگی رسیده با ایشون زندگی میکنه، دوست داشتم ویدئوی ایشونو تهیه کنم اما چون تو یه روستای کوچیک زندگی میکنن و فک نمیکنم با برنامه شما آشنایی داشته باشن و از طرفی هم میترسیدم ویدئو رو بفرستم و انتخاب نشه و این وسط جواب دقیقی نداشته باشم بهشون بدم که چرا از قصه زندگیشون فیلم تهیه کردم و شاید ناراحت بشن یا فک کنن سرکارشون گذاشتم ترجیح دادم قصشونو بفرستم تا همه با زندگی این قهرمان خاموش آشنا بشن، واقعا کمتر خانمی پیدا میشه با وجود اینکه خودش وضعیت مالی خوبی نداره از بچه هووش که معلول هم هست به این خوبی نگهداری کنه. امیدوارم نحوه ی بیانم با اینکه میدونم زیاد خوب نیست به اندازه دیدن ویدئوی زندگی این مادر عزیز،حق مطلب عظمت زندگی این قهرمانو ادا کرده باشه.متشکرم.