تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - مادری که با وجود همسر،فرزند و حتی نوه معلول زندگی را یک تنه می چرخاند

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

مادری که با وجود همسر،فرزند و حتی نوه معلول زندگی را یک تنه می چرخاند
با سلام و احترام:
قهرمان زندگی من ، زنی مهربان است که این سال ها که ما زندگی می کنیم در پایین دست ها در حال زندگی کردن است.
این شیر زن روستایی با اینکه شاید خیلی قوت بدنی خاصی نداشته باشد ولی با مشکلاتی همچون معلولیت همسر این زن مواجه است این شیر زن خودش به تنهایی خانواده را می چرخاند جالب اینجاست که میدانسته موقع ازدواج که شوهرش معلول است ولی عشق خالصانه و پاک این چیز ها را نمی شناسد پسر این زن با معلولیت و کمبود هایی که دارد ولی با تربیت خوب مادرش هر روز در صف نماز جماعت مسجد شرکت می کند این فرزندان هم با معلولیت جسمی که دارند ولی به هر حال در کار کشاورزی کمک یار پدرشان هستند.
نکته حایز اهمیت این است که وقتی از این شیر زن روستایی می پرسی اوضاع زندگی چه طور است؟به طور خالصانه با این که درد ها و رنج های بسیاری متحمل شده می گوید : شکر خدا خوب است