تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - شاگرد اول دانشگاه خدا

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

شاگرد اول دانشگاه خدا
سلام قهرمان زندگی من کسیه که هرچی بگم از خود گذشتگی و رنجش کمه شاید روزها وقت بخواهد ولی من ذره ای از آنها را میگویم مادربزرگم در سنی کم ازدواج کرد در بعد از چند سال شوهرش به بیماری ریه مبتلا شد بعد از ده سال زندگی ایشون رفت و مادربزرگم را تنها گذاشت با ده تا بچه ی قد و نیم قد توی یک روستا اینها بماند که چقدر خون دل خورد و سختی کشید و با پول بخور و نمیر قالی بافی زندگیش را آبرومندانه گذراند و اینکه خانواده ی شوهرش دیگر حتی او را کسی حساب نمی کردند و آن زن با مادر پیر و ده بچه زندگی کرد و با نیش و کنایه های مردم سوخت و ساخت و بعد برای تحصیل بچه ها به شهر برد و اجاره خانه هم به خرج هایش اضافه شود و حالا این زن نمونه از صبر و بردباری که دارای شش فرزند دختر که همه را بدون کمک کسی شوهر داد و سیسمونی خرید بدون هیچ نقصی و چهار فرزند پسر که دوتا آخوند هستند است و بعد از ازدواج همه بچه هایش دردسرهای زیاد نوهایش و فرزندانش را دارد با عین حال خیلی دست و دل باز و هر روز بیشتر بچه ها مهمان او فقط مادربزرگ من نیست بلکه قهرمان من درد استان زندگیه من است.