تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - او قهرمان خودش است

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

او قهرمان خودش است
اورا می شناسم که تنها خودش است.منحصربه فرد و بالنده ,ازکودکی,8ماهگی زبان باز کرد,با کلمه ی سیب ,یعنی زندگی .در یکسالگی زبان به قرائت سوره هایی از قرآن گشود.یکسال و هفت ماهگی تمام کتابهای داستانش رااز رو می خواند(تقریبا"50 کتاب). قبل از دبستان می توانست بخواند و بنویسد .تجوید قرآن را در همراهی من در کلاسهای قرآن به خوبی آموخته بود و در داوریها اشکال شرکت کنندگان را می گرفت (6سالگی ). نقاشی را در کمترین مدت ممکن
در حد اعلا در 8سالگی آموخت. شنارا در حد قهرمانی پیش رفت , وشطرنج را ,و ورزشهای رزمی ,
اسب سواری ,....وکامپیوتر را با خودآموزی در حد اعلا جلو رفت ,در14سالگی حافظ کل قرآن
شد (دریکسال ).ودر 16سالگی حافظ کل نهج البلاغه وبا 37ستاره حافظ نهج البلاغه در جهان
تشیع درخشید (8ماه).وهمچنین زبور آل محمد را به سینه سپرد(70 روز) تا مگر به حافظان
صحیفه ی سجادیه که کمتر از انگشتان دست در جهان تشیع هستند بپیوندد.او همچنین به
درس خواندن اهمیت می دهد ودر طول یکسال 3سال کاردانش در رشته کامپیوتر را خواند .
ودیپلم گرفت .وهمتی دیگر نمود و در 6ماه پیش دانشگاهی ریاضی را گذراند .همزمان نیز
دانشجوی جامعه الزهرا قم به صورت غیر حضوری بود .وکوچکترین مدر س حوزه ,وهمچنین
در 17 سالگی مدر س جامعه القرآن شد .دوره های مربیگری را در جامعه القرآن وسازمان
اوقاف گذرانده .او در بین زنان تشیع کوچکترین حافظ کل قران نهج البلاغه وصحیفه ی
سجادیه است .او همواره در مسابقات رتبه های استانی وکشوری را به خود اختصاص داده
رتبه 2کشوری نهج البلاغه ,رتبه 1 استانی حفظ قرآن,با نمره ی عالی در طرح ملی حفظ
قرآن آموزش وپرورش موفق به اخذ مدرک شد .رتبه های 1و2و3استانی در رشته شنارا
بدست آورده .اوبانوشتن مقاله ای به ترکیه رفت وبه زبان انگلیسی به ارائه مقاله پرداخت
(17سالگی ).او همچنان بالنده به پیش می رود ,عکاسی را در حد پیشرفته آموخته ودر
مسابقات عکسهایش اکسبت می شود . و18 سال از عمر گرانمایه اش را پشت سر گذارده
وبرای کنکور آماده می شود .او قهرمان خودش است وقهرمان من (مادرش)
قهرمان تنها کسی نیست که یک مشکلی داشته باشد با مشکلش کنار آمده باشد وبه
موفقیت برسد .قهرمان می تواند کسی باشد که از تمام دقایقش استفاده کند .حالا تمام
دقایق نه,بیشترین لحظات عمرش را به بادگیری ,یاددادن وفعالیت وارائه ایده های نو
بپردازد وبدینوسیله شاکر استعدادهایی که خداوند در وجودش قرارداده باشد
باتشکرازبرنامه خوبتان