تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - قهرمان زنده ها

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

قهرمان زنده ها
سالها پیش وقتی بچه بودم حدودا 10-11ساله که بودم با مادرم و یه سری از همکاراش اونجا رفتم،تا این که سالها بعد برای یاد آوری به خودم که کی و چی هستم و پیدا کردن خودم دوباره به اونجا رفتم، جایی که یه خانمی آخرتش رو به قیمت دنیاش با این کار خرید و به دست خودش ستون های اولیش رو بنا کرد تا کسایی هم بتونن حد اقل نفس بکشن،تا بتونن توان زندگی کردن در ارامش رو با محبت مادرانه داشته باشن. ما انسانها تا به دور و برمون توجه نمیکنیم نه به خودمون و نه به عظمت و قدرت خدا شاید توجه نکنیم.
قهرمان زندگی من شاید برا همتون اشنا باشه ولی اگه از نزدیک نظاره گر باشید میفهمید که این جوریا هم که فکر میکنیم ساده نیست،این که مدتها زندگی و جوونی و خانوادت رو تقسیم کنی با کسایی که نگهداری اونا تو این زمونه ای که آدمی خودش رو به زور نگه میداره خیلی سخته و این جور انسان ها فرشته های ابر قدرتی هستن که فدا کردن خودشون رو.قهرمان زندگیم خانم محمدی مدیر شیر خوار گاه معلولین نسیم هستن که بدون هیچ چشم داشتی خواسته باکسایی زندگی رو ادامه بده که خیلی متفاوتن نه از جهت ظاهر بلکه از نظر دنیا که دنیایی دیگه دارن.زندگی با کسانی که محدود آدمایی حاضر میشن باهاشون کنار بیان ولی این فرشته نجات با کلی مسائل و گرفتاری ها باز هم با اختیار خودشون این موسسه رو برپا کردن تا افراد خاصی رو به عنوان فرزندان خودشون قبول کنن و با آغوش باز میزبان کسانی باشن که به وسیله ی آدمهای نا آگاه ترد شدن ولی به وسیله ی این فرشته و همکاراش آغوش جامعه نفس میکشن.شاید گفتنش خیلی ساده باشه ولی بیاید 10 دقیقه نه بیشتر،نه ساعت ها بلکه 10 دقیقه یه سری به شیر خوارگاههای معلولین بزنیم.تا بدونیم قدر سلامتیه خودمون رو وزندگی هایی رو که ممکنه من و امثال من نتونن تحمل کنن و کنار بیان.رمان کک واقعا خدارو شناخت به وسیله ی بهتر بگم فرشتگانی که خییلی ها از معجزه ی درون اونها بی خبرن.