تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - فرشته زندگی

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

فرشته زندگی
سن خیلی کمی داشتم که دیگه نبودش رو کنارم حس کردم،بود ولی کنارم نبود .بودنی که وجودش خیلی جاها حس میشد.توشر دیگه تو خانواده دیگه که تو ظهر عاشورا عزیز چند خانواده رو به حق امام حسین نجات داده بود.کسایی که بارفتن اون جان تازه گرفته بودن و خانواده خودش و چند خانواده دیگه رو به آرامش رسونده بود.بارفتنش هنوز صدای قلبش و زنده بودن اعضای دیگش خیلی هارو نجات داد،خیلی هایی که شاید دختر 5-6 سالشون از امام حسین خواسته بوده که بی پدر یا مادر نمونن.رمان زند من داییمه که جوون رفتنش زندگی خیلی از بنده های خوب خدارو نجات داده تا بتونن به زندگی سلام دیگه ای بکنن تا شاید یه جوردیگه زندگی رو زندگی کنن.اعضاشو داد تا یه جوون یاشاید یه پدر یا یه مادر دوباره وجود خدارو در کنار خودش و خانوادش حس کنه یا بهتر بگم پیدا کنه.شاید هنوز اعضای به جامونده از قهرمان زندگیم زنده باشه واگر به دست کسی رسیده بوده که بلا یه جور دیگ بوده بعد از به دست آوردن اون غلام امام حسین بشه چون اون اعضا هدیه امام حسین به بنده های خوب خدا بوده. قهرمان من11 ساله دایی جوونی بوده وهست که زندگی رو به من یادداد. خداکنه بتونیم زندگی رو اونجور که شایستگی بندگی خداست زندگی کنیم