تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - بخشنده

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

بخشنده
قهرمان بزرگ و واقعی زندگیه فرشته مهربون زندگیمه که با وجود تمام سختی هایی که داشت با این که مادرم و سایر خاله ها و دایی هایم را بزرگ کرده بود من و خوهرانم را هم بزرگ کرد تا مادر و پدرم با آرامش خیال به درس و کار خود بپردازند و ما هم در ارامش و آسایش بزرگ شویم و به مدرسه برویم. با این که مادر بزرگم مشکل بزرگ و جدی در زندگی داشت و آن هم بیماری اعتیاد دایی ام که سالها گریبانش را گرفته بود باز هم کم نیاورد و نه تنها ما را رها نکرد از خوب شدن دایی ام هم نا امید نشد و بعد از سالهای دراز با تلاش و امید در کنار پسر بیمارش به همراه سایر فرزندانش توانست مانند کوه پشت پسرش و سایر فرزندانش باشد تا هم دایی ام بتواند همت کند و کنار بگذارد و صاحب زندگی شود و هم ما آب در دلمان تکان نخورد و بتوانیم زندگی خوبی داشته باشیم. و من از خدا برای قهرمان زندگیم سلامتی و عمر با عزت را خواستارم و امیدوارم بتوانم با خوب درس خواندن و پیشرفت کردن در زندگیم بتوانم تمام زحمات اورا جبران کنم و از خدا میخواهم که مرا شرمنده فداکاری های مادر بزرگ عزیز تر از جانم که تمام عمر و وقتش برا به ما بخشید نکند و از این زندگی سربلند بیرون بیایم.باتشکر ماهتون عسل.