تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - با بی پدری موفقیت تمام نمیشه ....

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

با بی پدری موفقیت تمام نمیشه ....
به نام خدا من مادر ۴۱ساله اهل اردبیل هستم .ودارای ۲فرزند پسرهستم که فرزند اول ۲۱سال وفرزند دوم ۱۶سال است به دلیل اعتیاد همسرم به مواد مخدر۴ساله پیش ازهم جدا شدیم وازآن موقع تا حالا فرزند بزرگم کارمیکند وخرج زندگی مان را تعمین می کند قهرمان زندگی من پسرم محسن است