تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - پیر مرد 74ساله روستایی بی سواد حافظ کل قرآن مجید شد

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

پیر مرد 74ساله روستایی بی سواد حافظ کل قرآن مجید شد
با سلام
این پیر مرد 74 ساله روستایی برای این که در سن 15 سالگی توانست با عشق زیاد به قرآن و با بی سوادی حافظ تمام قرآن مجید شد
این مرد در حوزه استان و کشور هم در حوزه حفظ قرآن مقام های خوبی به عمل آورده.