تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - معلم سنگنوردی دختران نابینا

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

معلم سنگنوردی دختران نابینا
قهرمان زندگی من ، معلم ورزشی در شهر مشهد مقدس است که اقدام به کاری خاص و خداپسندانه نموده که برای اولین بار درکشور این اتفاق مهم پایه گذاری شده است . ( آموزش سنگنوردی به دختران نابینای مطلق و کم بینا ) این معلم با پیدا کردن خیر اقدام به ساخت اولین دیواره اختصاصی سنگنوردی ویژه نابینایان نموده و با آموزش صحیح حرکات سخت سنگنوردی دانش آموزان نابینا را که به نوعی در اجتماع ما مظلوم واقع شده اند به تحرک واداشته و موفق به برگزاری اولین دوره مسابقات سنگنوردی ویژه نابینایان در کشور بوده است.
فیلم آموزش به دختر نابینا را نیز فرستادم.