تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - قهرمان من حتی بدون دست هم به آرزویش رسید

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

قهرمان من حتی بدون دست هم به آرزویش رسید
قهرمان زندگی من پدرم است که با 13 سال معلولیت بر اثر برق گرفتگی هردو دست خود را از دست داده است اما با این حال دست از فعالیت های اجتماعی و ورزشی خود برنداشته است و اولین باشگاه سوارکاری را در استان مرکزی شهرستان اراک دایر نموده و مربی سوارکاری و رییس هییت شهرستان اراک میباشد و یک سوارکار نمونه در استان مرکزی است و همچنین دو فرزندان خود را به قهرمانی سوارکاری رسانده است و با وجود مشکلات مالی فراوان دست از تلاش خود برنداشته است. و هیچ کس تا نبیند باور نمیکند که پدر من با قطع هر دو دست چگونه سوارکاری میکند و یک فیلم مستند نیز از پدر من توسط صداوسیما استان مرکزی به نام رویای کودکی ساخته شد که مقام اول کشوری را بدست آورد، که به علت ذیق وقت نتوانستیم آن را برایتان ارسال نماییم. آری پدر من یک قهرمان واقعیست. محسن عزیزی از اراک