تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - قهرمانی در سکوت

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

قهرمانی در سکوت
قهرمان زندگی من؛ و فکر میکنم تمام مردم ؛ آتشنشانان هستند.
آتش نشانی شغل نیست. بلکه عشق است.انسانهای بی ادعا که نتیجه کارشون برای انسانهاست و اجرشون با خداوند یکتاست.
این فرشتگان نجات بدون انتظار و توقعی خالصانه و با تمام وجود برای نجات همشهریان فداکاری می کنند.با وجود اینکه ۷۲ ساعت در هفته در کنار خانواده هاشون نیستن.و خانواده هاشون با چشمانی نگران منتظر برگشتن آنها هستن.
چشمانی که ممکن است دیگر هیچ وقت عزیزانشان را نبینند.
کلیپی از رشادت و فداکاری این قهرمانان اماده کردم.یادشان گرامی و روحشان شاد